Ngày Hội “Chúng cháu vui khỏe” của cô và trò

Ngày Hội “Chúng cháu vui khỏe” của cô và trò trường MN Hoa Sen thật sôi động và náo nhiệt!🎉🎉🎉