06 Th4202006/04/2020
Bài viết
KẾ Hoạch Tuyển sinh 2019-2020

KẾ Hoạch Tuyển sinh 2019-2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH Năm học 2019 – 2020 Căn cứ vào công văn số 5169/UBND-VX 23/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 – 2020; Căn cứ vào công văn số 412/SGD&ĐT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục...

06 Th4202006/04/2020
Bài viết
Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

     UBND QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                           Đống Đa, ngày 15 tháng 06 năm 2019 THÔNG BÁO Tuyển sinh năm học 2019 – 2020 Thực hiện công văn số 412/SGD&ĐT ngày 29/01/2019 của Sở GD&ĐT...