Ngày 18-12-2019, trường mầm non Hoa sen đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục của sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Nội về nhà trường đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến cuối tháng 1/2020, nhà trường đã được công nhận lại: Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.